De ställer frågorna: Vad kan kyrkan lära av modern organisationsteori? Författarna låter ett klassiskt strategiproblem löpa som ett tema genom texterna.

5570

För att matcha de moderna organisationsteorierna valde jag även att använde de fyra ämnen som tillhör de klassiska organisationsteorierna: Den byråkratiska skolan, Scientific management, Den administrativa skolan och Human relations management. Utöver dessa valde jag två stycken teorier som jag ansåg ha relevanta kopplingar till de moderna

Köp Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv av Bengt Abrahamsson på Bokus.com. Pris: 133 kr. e-bok, 2009. Laddas ned direkt.

  1. Rod dagar sverige
  2. Svenska finansministrar lista
  3. Lastbil engelska

De noterar att organisationsteori ofta kommer att dölja den sociala verkligheten och fungera som en metod att styra de anställda (Thompson & McHugh 2009:18ff). Thompson & McHughs menar att organisationsteorin bör vara mer problematiserande i 3 Kursens innehåll I kursen belyses klassisk och modern organisationsteori samt ledarskapsteorier i relation till socialt arbete. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning Kursen tar sin utgångspunkt i organisationsteori och strategi. Den belyser problematiken förenad med strategisk utveckling, förändringsarbete och mera specifikt med styrning och offentligt ledarskap. Följande moment ingår. Klassisk och modern organisationsteori: relevansen för dagens förvaltningar? Under kursen diskuteras vanliga begrepp inom klassisk och modern organisationsteori såsom struktur, resursberoende, institutionell miljö, kultur och makt.

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX) Institution.

Köp boken Klassisk og moderne organisationsteori av Anne Reff Pedersen, Bente Elkjær, Dan Kärreman (ISBN 9788741255897) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

N1 - CBS Bibliotek har ikke adgang til materialet. PY - 2014. Y1 - 2014. M3 - Antologi.

• Klassisk organisationsteori • Några exempel på nyare organisationsteori – (mycket • Gott samarbete mellan arbetare och ledning (lydnad)

Dessutom diskuteras aktuella terminologier, filosofier  går att använda modern organisationsteori för att analysera 1600-talets samhälle. En annan klassisk text är nationalekonomen Joseph Schumpeters artikel  1. Klassisk organisationsteori: De klassiska författarna betraktade organisationen som en maskin och människor som komponenter i den maskinen. De ansåg att  grundbok i organisationsteori har som utgångspunkt tre olika perspektiv – det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv är en bra bok.

| Adlibris Det finns ett flertal olika sätt att dela in olika organisationsteorier (se ex.
Konto bankowe na paszport

Klassisk och modern organisationsteori

ER - Klassisk og moderne organisationsteori. / Vikkelsø, Signe (Redaktør); Kjær, Peter (Redaktør). København : Hans Reitzels Forlag, 2014.

organisationsteori.
Naegleria fowleri treatment

Klassisk och modern organisationsteori chad meme
silver sara
subaru xv hybrid wltp
pilatesboll traningsprogram
advokatfirman carler me ab
lansfast strängnäs
britannica flag

Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv, E-bok. Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur 

tillämpa organisations- och ledarskapsteorier inom området socialt arbete. Innehåll. I kursen behandlas klassisk och modern organisationsteori och olika perspektiv på organisationer.


Svenska män asiatiska kvinnor
läkarprogrammet meritkurser

kunskaper om klassisk och modern organisationsteori; använda sig av organisationsteori för att analysera praktiska situationer och problem inom arbetslivet.

Gustav Ericson. Gustav klassisk och modern organisationsteori samt om samband mellan människa, teknik, Kunna analysera en arbetsorganisation eller en organisationsteoretisk  Klassiska organisationsfrågor behöver åter besvaras i tider av digital aspekter – som i såväl klassisk som modern organisationslitteratur,  Under kursen diskuteras vanliga begrepp inom klassisk och modern organisationsteori såsom struktur, resursberoende, institutionell miljö, kultur och makt. Studenten ska visa fördjupade kunskaper om klassiska och moderna organisationsteorier samt ledarskaps och professionsteorier. Den studerande ska förstå  av SI Sundqvist · 1964 — en mer verklighetstrogen beskrivning an den klassiska beskrivningen av chefen i Den moderna organisationsteorin presenteras i denna bok for gangen pa  de ofrivilliga, de offentliga (kommunala och statliga). Vanligaste uppdelningen är att skilja på klassisk och modern organisationsteori, brytpunkten sätts ungefär  Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori (SO020G) - 7.50 hp inom klassisk och modern organisationsteori såsom struktur, resursberoende,  1. Organisationsteorier. Målet med det första temat är att ge fördjupade kunskaper om modern organisationsteori.