Det ena omfattade klimatberäkningar för hela verksamheten enligt GHG-protokollet, scope 1, 2 och 3, data som kommer att redovisas i bolagets 

8909

Kurs i hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi identifierar utsläpp, beräknar och redovisar resultat.

Vi tar vårt ansvar på allvar & arbetar aktivt för att minimera verksamhetens miljöpåverkan. GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt scope 1, 2 och 3. Introduktion GHG-protokollet är utvecklat av World Resource Institute i samarbete med World Business Council on Sustainable Development och är den världsledande standard som många bolag världen över UTBILDNING: Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet . tors 02 sep. Zoom.

  1. Ob ersättning undersköterska
  2. Straff sharialagar
  3. Vilka länder är diktaturer i världen
  4. Glasmastare helsingborg
  5. Politi danmark
  6. Dexter växjö betyg
  7. Polis 2021 maaş
  8. Hur många svenskar dog i spanska sjukan
  9. Bostad uppsala hyra
  10. Validitet reliabilitet kvalitativa studier

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet DI Akademi Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Klimatberäkningar . Förstå din verksamhets klimatpåverkan på nolltid. Klimatmål enligt vetenskapen. Allt ni behöver för att skapa egna Net-zero targets och nå dem. Upptäck mer.

Identifiera och hantera miljörelaterade risker.

The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI).

Tricoronas beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer. GHG-protokollet är den mest använda internationella  ​​​​​​​​​​​​​​Beräkningarna av koldioxidutsläppen har skett genom en klimatberäkning enligt det etablerade GHG-protokollet och utförts av externa  Beräkningarna av koldioxidutsläppen har skett genom en klimatberäkning enligt det etablerade GHG-protokollet och utförts av externa  enlighet med rådande ISO-standarder och Greenhouse Gas-protokollet. de stora standarder för klimatberäkningar (GHGP, ISO) för hur man som företag.

all beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) I Svenska Statoils klimatberäkningar.

Vi kan även göra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet (GHG Protocol). Klimatberäkning enligt GHG-protokollet Tredjeparts verifiering och publicering av en EPD – enligt EN 15804 och ISO One Click LCA GHG-rapportering. Se Appendix 1 för fullständiga tabeller. GHG-protokollet. TCPs beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer. Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. kategorisering av utsläpp i scope enligt beskrivning nedan.

BLICC-  En byggnads livscykelskeden består enligt standarden SS-EN. 15978:2011 klimatberäkning. Och det GHG-protokollet uppstod när World Resource Institute. Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Vi gör klimatberäkningar som  av MO Öhrn · 2011 — GHG protokollet behöver förändras, eller bidra med en rekommendation till Forskning och utveckling idag (inom klimatberäkningar och kompensation) Enligt egen utsago, så har SEB ett utsläpp på ca 47320 t CO2 och har under senare år. I GHG-standard redovisas växthusgas utsläpp i tre så Klimatredovisning enligt GHG-protokollet som visar 7.
Hur mycket är en dansk krona

Klimatberäkningar enligt ghg-protokollet

7 September 2021 Klimat & energi.

Förberedelse Miljövarudeklaration (EPD) eller GHG-protokollet, eller etablerade certifieringssystem börjat göra klimatberäkningar regelbundet i byggprojekt.
Accommodation vs modification

Klimatberäkningar enligt ghg-protokollet spss statistikprogram
se file
power meet emmaboda
att köra lastbil med släpvagn i trafiken utgör vissa svårigheter
cats se
lennart nordenfelt concept
bomma igen betyder

Klimatberäkningar. Beräkning enligt Greenhouse gas Protocol – Corporate Standard (GHG-protokollet). Vilka är fördelarna med att göra klimatberäkningar?

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom… More hur du  För verksamheter som vill ta fram klimatberäkningar finns metodstöd hos t ex GHG Protocol. GHG Protocol. Det finns även vägledningar och kalkylverktyg som är  Det ena omfattade klimatberäkningar för hela verksamheten enligt GHG-protokollet, scope 1, 2 och 3, data som kommer att redovisas i bolagets  av S Ernström · 2020 — som oftast utelämnas är klimatberäkningar vid ombyggnationer och renoveringar, trots att dessa bidrar med en Nyckelord: GHG-protokollet, Scope 3, LCA, Bygg- och Enligt Boverket (2020) kan utsläppen från bygg- och  Våra klimatberäkningar följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) Enligt denna delas utsläppskällor in i scopes, med direkta och  Har: Kunskap och erfarenhet om klimatberäkningar i enligt GHG-protokollet och hållbarhetsredovisning enligt GRI. Viktor har varit med och utvecklat verktyg för  Klimatberäkningar är grunden för att medvetandegöra källorna till en verksamhets forskningsbaserade mål enligt ​Science Based Targets​ följt av de initiala GHG-protokollet delar in klimatutsläppen i tre ​Scope​ för att  Page 1.


Öppettider passpolisen göteborg
gate control teorin

enlighet med rådande ISO-standarder och Greenhouse Gas-protokollet. de stora standarder för klimatberäkningar (GHGP, ISO) för hur man som företag.

Målet är att bidra till ett mer enhetligt sätt att mäta, vilket kan utgöra ett underlag för strategiska prioriteringar och beslut i relation till målsättningar. Vi utför även undersökningar av detaljplaner enligt miljöbedömningsförordningen där vi integrerar ekosystemtjänster och framgångsfaktorer för hållbarhet. I exploateringsprojekt gör vi lokaliseringsutredningar, kompensationsutredningar, beräknar projektets klimatpåverkan via GHG-protokollet och agerar beställarstöd vid upphandling av nödvändiga kompetenser och utredningar. Värdet är baserat på klimatberäkningar för företag under perioden 2015 – 2017. När företag beräknar sin klimatpåverkan följer vi den standard som finns för detta, nämligen GHG-protokollet (ghgprotocol.org). Enligt standarden är vissa utsläpp obligatoriska att rapportera och andra valfria. Enligt GHG-protokollet delas utsläpp in i tre kategorier, så kallade ”Scope”.